Değerlerimiz

Önce İnsan

Firmanın kurucularından merhum Şükrü Şankaya’nın babasının iş hayatına atılırken ona verdiği “Yanında çalışanların insan olduğunu ve onlara iyi davranmanın senin sorumluluğun olduğunu hiçbir zaman unutma” öğüdü, Yeşim’de “Önce İnsan” anlayışının temelini oluşturmaktadır ve tüm kurum kültürü bu anlayış üzerine inşa edilmiştir.                                                                      

Değerlerimiz 

Yeşim’in temellerini oluşturan değerler, Grup’un geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Değerlerinden aldığı güçle gelişim yolculuğunu sürdüren Yeşim, bu yoldaki azmini hiç kuşkusuz firma kurucusu merhum Şükrü Şankaya tarafından firma DNA’sına kazınmış ve Yeşim’in iş modelinin temelini oluşturan “Önce İnsan” felsefesine borçluyuz.   

Performans tutkusu ile çalışırız.
 • Zorlayıcı hedefler koyarız ve hedeflerimizi aşarak gerçekleştiririz. 

 • Doğru işi, en iyi şekilde sonuca ulaştırırız. 

 • Hızlı hareket eder, işlerimizi tamamlarız. 

 • İnovasyon yaklaşımı ile girişimciliğe ve yenilikçiliğe fırsat tanırız. 

 • Sürdürülebilir performans için kişisel gelişime önem veririz, destekleriz. 

Birlikte başarırız.

Önce İnsan felsefesiyle; 

 • Birbirimize güleryüzlü ve karşılıklı saygıyla yaklaşırız. 

 • Farklılıkları çeşitlilik olarak görür, onlara değer veririz. 

 • Takım olarak sürekli öğrenir, birbirimize destek verir ve birbirimizi geliştiririz. 

 • Çatışmadan kaçmayıp sorunları birlikte çözeriz. 

 • Gayret ve başarıyı takdir ederiz. 

 • Yaptığımız her şey için bireysel sorumluluk üstleniriz. 

 • Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi karşılıklı güven üzerine kurarız. 

Müşterimiz ile beraber yürürüz.
 • Geleceği müşterilerimizle birlikte şekillendiririz. 

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını aşarak karşılarız. 

 • Açık ve pozitif iletişimle sorunlara yaklaşırız. 

 • Değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde adapte oluruz, çözüm üretiriz. 

 • Ürün ve hizmetlerimizi yenilik ve inovasyon kültürüyle yönlendiririz. 

Sürdürülebilirlik önceliğimizdir.
 • Sürdürülebilir büyüme odağımızdır. 

 • Çevresel duyarlılığı sürdürülebilirliğin temeli görüyoruz. 

 • Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile sürdürülebilirliği birlikte sağlarız. 

 • Çevreye, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize değer veririz. 

 • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederiz. 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği’nin kültürel ve sürdürülebilir olmasını sağlarız.